Program

PROGRAM

14:00
Otvorenie Vínšpacírky
a hodinovej veže
15:00
Slávnostné spustenie Fontány
16:00
Prednáška v Matejovom dome
slovenské vína vs. vína nového sveta
17:00
Odovzdávanie ceny Vínšpacírky
17:10
pokus o vytvorenie Slovenského
rekordu v hromadnej sabráži
21:00
Oficiálne ukončenie Vínšpacírky